Gass til autogensveising/skjæring

Til autogensveising brukes acetylen som brenngass sammen med oksygen. Til flammeskjæring kan både acetylen, Flamal™29 og propan brukes sammen med oksygen.

Industrigasser - produktoversikt

Produktnavn/ Anvendelsesområde Flaskestørrelse  Maks.
flasketryk (bar)
Innhold kg/nm3
ACETYLEN C2H2
Flammeskjæring av stål
Flammeretting av stål
Autogensveising
Hard- og bløtlodding
Flammerensing av betong- og stenoverflater
Flammerensing av metalloverflater
Flammeherding av stål
Byttefl. 5 liter
Byttefl. ALbee™ 5L
Byttefl. Roll. 9,6 L
Byttefl. ALbee Roll.
Smartop 20 liter
Smartop 50 liter
9 stk. 40 liter
Altop™ 20 liter
Altop™ 50 liter
18
18
18
18
18
19
18
18
19
0,7 kg
0,7 kg
1,6 kg 
1,6 kg
3,3 kg
10,0 kg
58,5 kg
3,3 kg
10,0 kg
FLAMAL 29 Flammeskjæring av stål
Hard- og bløtlodding
Flammeretting
Flammerensing
Andre varmeformål
78 liter
6 stk. 78 liter
8
8
33,0 kg
198,0 kg
PROPAN
Brenngas til:
Flammeskjæring av stål
Hard- og bløtlodning
Byttefl. 12 liter
Byttefl. 26 liter
Byttefl. 26 liter truck
Byttefl. 40 liter
Byttefl. 78 liter
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
5,0 kg
11,0 kg
11,0 kg
17,0 kg
33,0 kg
OKSYGEN Sveising, lodding, skjæring og andre autogenprosesser.
Betongskjæring.
Oksygenberikelse av forbrenningsluft.
Stålfremstilling.
Byttefl. 5 liter
Byttefl. ALbee™ 5L
Byttefl. Roll 11 L
Byttefl. ALbee™ Roll
Smartop 20 liter
Smartop 50 liter
12 stk. 40 liter 
20 stk. 40 liter
10 stk. 50 liter
16 stk. 50 liter
20 stk. 50 liter
Altop™ 20 liter
Altop™ 50 liter
 

Kontakt oss

Her kan du legge inn en tekst som vises på alle sider der du har aktivert høyrekolonne og kontaktboks. Innhold i denne boksen redigerer du i publiseringssystemet under Moduler > Høyrekolonne kontaktboks.

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå