Laser

Gasser til laser

Produkt/Anvendelsesområde Flaskestørrelse Maks. Flasketrykk
(bar)
Innhold
kg/nm3
LASAL™ 1 Nitrogen N2 50 liter 200 9,7 nm3
LASAL™ 2 Karbondioksid CO2 50 liter 51 (15oC) 37,5 kg
LASAL™ 4 Helium, He 50 liter 200 9,3 nm3

Vi tilbyr også ferdigblandede lasergassblandinger om det er behov for dette.


Prosessgasser til laserskjæring

Produkt/
Anvendelsesområde
Flaske-
størrelse
Maks.
flasketrykk
(bar)
Innhold
kg/nm3
LASAL™ 2001 Nitrogen, N2, til laserskjæring.
Fyllingen skjer etter særlige prosedyrer etterfulgt av analytisk kontroll.
50 liter
10 stk. 50 liter
200
200
9,7 nm3
97,0 nm3
LASAL™ 2003 Oksygen, O2, til laserskjæring.
Fyllingen skjer etter særlige prosedyrer etterfulgt av analytisk kontroll.
50 liter
10 stk. 50 liter
200
200
10,9 nm3
109,0 nm3


Prosessgasser til lasersveising

Når det gjelder prosessgasser til lasersveisning, henviser vi til våre beskyttelsesgasser i Arcal-programmet, spesielt Arcal™ Prime (argon), Arcal™ 32, 33, 35 og 37 (blandinger av argon og helium) samt Helium HG.

 

Kontakt oss

Her kan du legge inn en tekst som vises på alle sider der du har aktivert høyrekolonne og kontaktboks. Innhold i denne boksen redigerer du i publiseringssystemet under Moduler > Høyrekolonne kontaktboks.

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå