Lekkasjesøking

Forskjellige gasser lekker i forskjellige mengder ved den samme utetthet.

For å oppnå et ensartet resultat er det viktig, at lekkasjesøkingen foretas med riktig gass. Man kan f.eks. ikke akseptere at anlegget lekkasjesøkes med nitrogen, dersom det er hydrogen som skal transporteres i systemet.

De metoder som normalt brukes til lekkasjesøking, er:

  • Lekkasjespray
  • Helium som sporgass kombinert med heliumdetektor.Med denne metode trykkprøves systemet på samme tid.


Valget av lekkasjesøkemetode skjer ut fra hvor små lekkasjer man ønsker å finne. Den nedre grense for å finne lekkasjer med lekkasjespray er på ca. 0,001 cm3/s He, som tilsvarer en hulldiameter på 5 µm. Lekkasjesøking med heliummetoden er ca. 5.000 ganger mer følsom.

Helium kan lekke av så små porer som 0,005-0,01 µm. For å spore så små lekkasjer må man benytte en heliumdetektor.

Kontakt oss

Her kan du legge inn en tekst som vises på alle sider der du har aktivert høyrekolonne og kontaktboks. Innhold i denne boksen redigerer du i publiseringssystemet under Moduler > Høyrekolonne kontaktboks.

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå