MIG/MAG metoder

Synergisk MIG/MAG-sveising
Synergisk tilpasning, eller ettrattsjustering, betyr at farten på trådmateren er forbundet med spenningen og muligens andre parametre. Dette gjør det lettere å finne sveiseverdiene siden det bare behøves et ratt for justering av strømmen.

Forenklingen av justeringen er basert på en forutinnstilt synergikurve som lagres på kontrollpanelet til sveisemaskinen. En veiledende materialtykkelse kan også tilknyttes synergikurvene som gjør det enda lettere å tilpasse sveiseparameterene.

Pulset sveising
Med puls-sveising pulserer strømkilden sveisestrømmen for å tilføre sveisen tilsettmateriale en dråpe av gangen. Den høyeste strømmen i pulsen er kraftig nok til å slynge materialet til sveisen, mens den lavere grunnstrømmen holder smeltebadet og enden av sveisetråden flytende. Pulset sveising har behov for at flere inter-avhengige sveiseparametre brukes.

Pulssveising er hovedsakelig brukt ved sveising av aluminium og rustfritt stål. I tillegg er også nikkel-og kobberlegeringer ofte sveiset med pulsteknikken.

Den største fordelen med pulssveising er redusert sprut og at det ser fint ut. Med aluminium og rustfritt stål reduserer pulssveising porøsiteten. Med nikkelbllegeringer og andre materialer som er vanskelige å sveise gjør puls sveising det enklere.

egenskapene for puls sveising er tilgjengelig på Kempact™ Pulse 3000 og Kemppi Pro Evolution flerfunksjonell sveisemaskin.


Dobbel pulssveising
Dobbel puls-sveising er en spesiel form for puls-sveising. Det gir muligheten til å justere sveisestrømmen og også hastigheten på trådmateren. Dobbel puls-sveising øker kvaliteten på sveisen ved å forbedre utseende og formen på sveisesømmen. Det påvirker også sveisens innbrenning.

Frekvensen på en dobbel puls referer til antall ganger en dobbel puls er repetert over et sekund. Frekvensen påvirker også utseende og varmetilførselen fra sveisingen.

Dobbelt pulsegenskaperer tilgjengelige på Kempact™ Pulse 3000 og Kemppi Pro Evolution flerfunksjonell sveisemaskin.

Kontakt oss

Her kan du legge inn en tekst som vises på alle sider der du har aktivert høyrekolonne og kontaktboks. Innhold i denne boksen redigerer du i publiseringssystemet under Moduler > Høyrekolonne kontaktboks.

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå