Simplex

Produktnr. Beskrivelse Z de dp dm D1 A
               
04 B-1 10 Kjedehjul 6mm simplex 10 tenner 10          
04 B-1 13 Kjedehjul 6mm simplex 13 tenner 13          
04 B-1 17 Kjedehjul 6mm simplex 17 tenner 17          
04 B-1 19 Kjedehjul 6mm simplex 19 tenner 19          
04 B-1 20 Kjedehjul 6mm simplex 20 tenner 20          
04 B-1 21 Kjedehjul 6mm simplex 21 tenner 21          
04 B-1 25 Kjedehjul 6mm simplex 25 tenner 25          
05 B-1 10 Kjedehjul 8mm simplex 10 tenner 10 28,4 25,89 17 6 12
05 B-1 11 Kjedehjul 8mm simplex 11 tenner 11 31 25,39 18 7 13
05 B-1 12 Kjedehjul 8mm simplex 12 tenner 12 33,7 30,91 20 7 13
05 B-1 13 Kjedehjul 8mm simplex 13 tenner 13 36,7 33,42 23 7 13
05 B-1 14 Kjedehjul 8mm simplex 14 tenner 14 39,2 35,95 25 7 13
05 B-1 15 Kjedehjul 8mm simplex 15 tenner 15 41,7 38,48 28 7 13
05 B-1 16 Kjedehjul 8mm simplex 16 tenner 16 44,2 41,01 30 8 14
05 B-1 17 Kjedehjul 8mm simplex 17 tenner 17 46,7 43,53 30 8 14
05 B-1 19 Kjedehjul 8mm simplex 19 tenner 19 51,7 48,61 30 8 14
05 B-1 21 Kjedehjul 8mm simplex 21 tenner 21 57,2 53,67 35 8 14
05 B-1 22 Kjedehjul 8mm simplex 22 tenner 22 59,4 56,21 35 8 14
05 B-1 25 Kjedehjul 8mm simplex 25 tenner 25 67,2 63,83 35 8 14
05 B-1 30 Kjedehjul 8mm simplex 30 tenner 30 80,2 76,53 40 10 16
05 B-1 32 Kjedehjul 8mm simplex 32 tenner 32 85,2 81,61 40 12 16
05 B-1 35 Kjedehjul 8mm simplex 35 tenner 35 92,7 89,24 40 12 16
05 B-1 38 Kjedehjul 8mm simplex 38 tenner 38 100,2 96,88 40 12 16
05 B-1 48 Kjedehjul 8mm simplex 48 tenner 48          
05 B-1 57 Kjedehjul 8mm simplex 57 tenner 57          
06 B-1 10 Kjedehjul 3/8" simplex 10 tenner 10 34 30,82 20 8 20
06 B-1 11 Kjedehjul 3/8" simplex 11 tenner 11 37 33,8 22 8 25
06 B-1 12 Kjedehjul 3/8" simplex 12 tenner 12 40 36,8 25 8 25
06 B-1 13 Kjedehjul 3/8" simplex 13 tenner 13 43 39,8 28 10 25
06 B-1 14 Kjedehjul 3/8" simplex 14 tenner 14 46,3 42,8 31 10 25
06 B-1 15 Kjedehjul 3/8" simplex 15 tenner 15 49,3 45,81 34 10 25
06 B-1 16 Kjedehjul 3/8" simplex 16 tenner 16 52,3 48,82 37 10 28
06 B-1 17 Kjedehjul 3/8" simplex 17 tenner 17 55,3 51,83 40 10 28
06 B-1 18 Kjedehjul 3/8" simplex 18 tenner 18 58,3 54,85 43 10 28
06 B-1 19 Kjedehjul 3/8" simplex 19 tenner 19 61,3 57,87 45 10 28
06 B-1 20 Kjedehjul 3/8" simplex 20 tenner 20 64,3 60,89 46 10 28
06 B-1 21 Kjedehjul 3/8" simplex 21 tenner 21 68 63,91 48 12 28
06 B-1 22 Kjedehjul 3/8" simplex 22 tenner 22 71 66,93 50 12 28
06 B-1 23 Kjedehjul 3/8" simplex 23 tenner 23 73,5 69,95 52 12 28
06 B-1 24 Kjedehjul 3/8" simplex 24 tenner 24 77 72,97 54 12 28
06 B-1 25 Kjedehjul 3/8" simplex 25 tenner 25 80 76 57 12 28
06 B-1 26 TENNER Kjedehjul 3/8" simplex 26 tenner 26 83 79,02 60 12 28
06 B-1 27 Kjedehjul 3/8" simplex 27 tenner 27 86 82,04 60 12 28
06 B-1 28 Kjedehjul 3/8" simplex 28 tenner 28 89 85,07 60 12 28
06 B-1 29 Kjedehjul 3/8" simplex 29 tenner 29 92 88,09 60 12 28
06 B-1 30 Kjedehjul 3/8" simplex 30 tenner 30 94,7 91,12 60 12 28
06 B-1 32 Kjedehjul 3/8" simplex 32 tenner 32 101,3 97,17 65 14 30
06 B-1 33 Kjedehjul 3/8" simplex 33 tenner 33 104,3 100,2 65 14 30
06 B-1 35 Kjedehjul 3/8" simplex 35 tenner 35 110,4 106,3 65 14 30
06 B-1 36 Kjedehjul 3/8" simplex 36 tenner 36 113,4 109,3 70 16 30
06 B-1 37 Kjedehjul 3/8" simplex 37 tenner 37 116,4 112,3 70 16 30
06 B-1 38 Kjedehjul 3/8" simplex 38 tenner 38 119,5 115,3 70 16 30
06 B-1 40 Kjedehjul 3/8" simplex 40 tenner 40 125,5 121,4 70 16 30
06 B-1 45 Kjedehjul 3/8" simplex 45 tenner 45 140,7 136,5 70 16 30
06 B-1 45 S Kjedehjul 3/8" simplex 45 tenner støpejern 45 140,7 136,6 70 19 30
06 B-1 49 Kjedehjul 3/8" simplex 49 tenner 49          
06 B-1 50 Kjedehjul 3/8" simplex 50 tenner 50          
06 B-1 57 Kjedehjul 3/8" simplex 57 tenner 57 176,9 172,9 70 16 35
06 B-1 57 S Kjedehjul 3/8" simplex 57 tenner støpejern 57 176,9 172,9 70 19 35
06 B-1 76 Kjedehjul 3/8" simplex 76 tenner 76          
06 B-1 76 S Kjedehjul 3/8" simplex 76 tenner støpejern 76 234,9 230,5 70 19 35
06 B-1 95 Kjedehjul 3/8" simplex 95 tenner 95          
08 B-1 10 Kjedehjul 1/2" simplex 10 tenner 10 45,2 41,1 26 10 25
08 B-1 11 Kjedehjul 1/2" simplex 11 tenner 11 48,7 45,07 29 10 25
08 B-1 12 Kjedehjul 1/2" simplex 12 tenner 12 53 49,07 33 10 28
08 B-1 13 Kjedehjul 1/2" simplex 13 tenner 13 57,4 53,06 37 10 28
08 B-1 14 Kjedehjul 1/2" simplex 14 tenner 14 61,8 57,07 41 10 28
08 B-1 15 Kjedehjul 1/2" simplex 15 tenner 15 65,5 61,09 45 10 28
08 B-1 16 Kjedehjul 1/2" simplex 16 tenner 16 69,5 65,1 50 12 28
08 B-1 17 Kjedehjul 1/2" simplex 17 tenner 17 73,6 69,11 52 12 28
08 B-1 18 Kjedehjul 1/2" simplex 18 tenner 18 77,8 73,14 56 12 28
08 B-1 19 Kjedehjul 1/2" simplex 19 tenner 19 81,7 77,16 60 12 28
08 B-1 20 Kjedehjul 1/2" simplex 20 tenner 20 85,8 81,19 64 12 28
08 B-1 21 Kjedehjul 1/2" simplex 21 tenner 21 89,7 85,22 68 14 28
08 B-1 22 Kjedehjul 1/2" simplex 22 tenner 22 93,8 89,24 70 14 28
08 B-1 23 Kjedehjul 1/2" simplex 23 tenner 23 98,2 93,24 70 14 28
08 B-1 24 Kjedehjul 1/2" simplex 24 tenner 24 101,8 97,29 70 14 28
08 B-1 25 Kjedehjul 1/2" simplex 25 tenner 25 105,8 101,3 70 14 28
08 B-1 26 TENNER Kjedehjul 1/2" simplex 26 tenner 26 110 105,4 70 16 30
08 B-1 27 Kjedehjul 1/2" simplex 27 tenner 27 114 109,4 70 16 30
08 B-1 28 Kjedehjul 1/2" simplex 28 tenner 28 118 113,4 70 16 30
08 B-1 29 Kjedehjul 1/2" simplex 29 tenner 29 122 117,5 80 16 30
08 B-1 30 Kjedehjul 1/2" simplex 30 tenner 30 126,1 121,5 80 16 30
08 B-1 32 Kjedehjul 1/2" simplex 32 tenner 32 134,3 129,6 90 16 30
08 B-1 33 Kjedehjul 1/2" simplex 33 tenner 33 138,4 133,6 90 16 30
08 B-1 34 Kjedehjul 1/2" simplex 34 tenner 34 142,6 137,6 90 16 30
08 B-1 35 Kjedehjul 1/2" simplex 35 tenner 35 146,7 141,7 90 16 30
08 B-1 36 Kjedehjul 1/2" simplex 36 tenner 36 151 145,7 90 16 35
08 B-1 37 Kjedehjul 1/2" simplex 37 tenner 37 154,6 149,8 90 16 35
08 B-1 38 Kjedehjul 1/2" simplex 38 tenner 38 158,6 153,8 90 16 35
08 B-1 40 Kjedehjul 1/2" simplex 40 tenner 40 166,8 161,9 90 16 35
08 B-1 44 Kjedehjul 1/2" simplex 44 tenner 44          
08 B-1 45 Kjedehjul 1/2" simplex 45 tenner 45 188 182,1 70 16 35
08 B-1 47 Kjedehjul 1/2" simplex 47 tenner 47          
08 B-1 48 Kjedehjul 1/2" simplex 48 tenner 48          
08 B-1 57 Kjedehjul 1/2" simplex 57 tenner 57 236,4 230,5 70 16 35
08 B-1 57 S Kjedehjul 1/2" simplex 57 tenner støpejern 57 236,4 230,5 70 19 40
08 B-1 76 S Kjedehjul 1/2" simplex 76 tenner støpejern 76 313,3 307,3 80 23 40
08 B-1 95 S Kjedehjul 1/2" simplex 95 tenner støpejern 95 390,1 384,1 80 23 45
10 B-1 10 Kjedehjul 5/8" simplex 10 tenner 10 57,5 51,37 35 10 25
10 B-1 11 Kjedehjul 5/8" simplex 11 tenner 11 63 56,34 37 12 30
10 B-1 12 Kjedehjul 5/8" simplex 12 tenner 12 68 61,34 42 12 30
10 B-1 13 Kjedehjul 5/8" simplex 13 tenner 13 73 66,32 47 12 30
10 B-1 14 Kjedehjul 5/8" simplex 14 tenner 14 78 71,34 52 12 30
10 B-1 15 Kjedehjul 5/8" simplex 15 tenner 15 83 76,36 57 12 30
10 B-1 16 Kjedehjul 5/8" simplex 16 tenner 16 88 81,37 60 12 30
10 B-1 17 Kjedehjul 5/8" simplex 17 tenner 17 93 86,39 60 12 30
10 B-1 18 Kjedehjul 5/8" simplex 18 tenner 18 98,3 91,42 70 14 30
10 B-1 19 Kjedehjul 5/8" simplex 19 tenner 19 103,3 96,45 70 14 30
10 B-1 20 Kjedehjul 5/8" simplex 20 tenner 20 108,4 101,5 75 14 30
10 B-1 21 Kjedehjul 5/8" simplex 21 tenner 21 113,4 106,5 75 16 30
10 B-1 22 Kjedehjul 5/8" simplex 22 tenner 22 118 111,6 80 16 30
10 B-1 23 Kjedehjul 5/8" simplex 23 tenner 23 123,4 116,6 80 16 30
10 B-1 24 Kjedehjul 5/8" simplex 24 tenner 24 128,3 121,6 80 16 30
10 B-1 25 Kjedehjul 5/8" simplex 25 tenner 25 134 126,7 80 16 30
10 B-1 26 TENNER Kjedehjul 5/8" simplex 26 tenner 26 139 131,7 85 20 35
10 B-1 27 Kjedehjul 5/8" simplex 27 tenner 27 144 135,8 85 20 35
10 B-1 28 Kjedehjul 5/8" simplex 28 tenner 28 148,7 141,8 90 20 35
10 B-1 29 Kjedehjul 5/8" simplex 29 tenner 29 153,8 146,8 90 20 35
10 B-1 30 Kjedehjul 5/8" simplex 30 tenner 30 158,8 151,9 90 20 35
10 B-1 31 Kjedehjul 5/8" simplex 31 tenner 31 163,9 156,9 95 20 35
10 B-1 32 Kjedehjul 5/8" simplex 32 tenner 32 168,9 162 95 20 35
10 B-1 35 Kjedehjul 5/8" simplex 35 tenner 35 184,1 177,1 95 20 35
10 B-1 36 Kjedehjul 5/8" simplex 36 tenner 36 189,1 182,2 100 20 35
10 B-1 38 Kjedehjul 5/8" simplex 38 tenner 38 199,2 192,2 100 20 35
10 B-1 40 Kjedehjul 5/8" simplex 40 tenner 40 209,3 202,3 100 20 35
10 B-1 42 Kjedehjul 5/8" simplex 42 tenner 42          
10 B-1 44 Kjedehjul 5/8" simplex 44 tenner 44          
10 B-1 45 Kjedehjul 5/8" simplex 45 tenner 45 235 227,6 100 20 35
10 B-1 45 S Kjedehjul 5/8" simplex 45 tenner støpejern 45 235 227,6 80 19 40
10 B-1 46 Kjedehjul 5/8" simplex 46 tenner 46          
10 B-1 48 Kjedehjul 5/8" simplex 48 tenner 48          
10 B-1 50 Kjedehjul 5/8" simplex 50 tenner 50          
10 B-1 57 Kjedehjul 5/8" simplex 57 tenner 57 296 288,2 100 20 35
10 B-1 57 S Kjedehjul 5/8" simplex 57 tenner støpejern 57 296 288,2 90 23 45
10 B-1 76 Kjedehjul 5/8" simplex 76 tenner 76          
10 B-1 76 S Kjedehjul 5/8" simplex 76 tenner støpejern 76 392,1 384,2 90 23 50
10 B-1 95 S Kjedehjul 5/8" simplex 95 tenner støpejern 95 488,5 480,1 100 23 56
12 B-1 10 Kjedehjul 3/4" simplex 10 tenner 10 69 61,64 42 12 30
12 B-1 11 Kjedehjul 3/4" simplex 11 tenner 11 75 67,61 46 16 35
12 B-1 12 Kjedehjul 3/4" simplex 12 tenner 12 81,5 73,61 52 16 35
12 B-1 13 Kjedehjul 3/4" simplex 13 tenner 13 87,5 79,59 58 16 35
12 B-1 14 Kjedehjul 3/4" simplex 14 tenner 14 93,6 85,61 64 16 35
12 B-1 15 Kjedehjul 3/4" simplex 15 tenner 15 99,8 91,63 70 16 35
12 B-1 16 Kjedehjul 3/4" simplex 16 tenner 16 105,5 97,65 75 16 35
12 B-1 17 Kjedehjul 3/4" simplex 17 tenner 17 111,5 103,7 80 16 35
12 B-1 18 Kjedehjul 3/4" simplex 18 tenner 18 118 109,7 80 16 35
12 B-1 19 Kjedehjul 3/4" simplex 19 tenner 19 124,2 115,8 80 16 35
12 B-1 20 Kjedehjul 3/4" simplex 20 tenner 20 129,7 121,8 80 16 35
12 B-1 21 Kjedehjul 3/4" simplex 21 tenner 21 136 127,8 90 20 40
12 B-1 22 Kjedehjul 3/4" simplex 22 tenner 22 141,8 133,9 90 20 40
12 B-1 23 Kjedehjul 3/4" simplex 23 tenner 23 149 139,9 90 20 40
12 B-1 24 Kjedehjul 3/4" simplex 24 tenner 24 153,9 145,9 90 20 40
12 B-1 25 Kjedehjul 3/4" simplex 25 tenner 25 160 152 90 20 40
12 B-1 26 TENNER Kjedehjul 3/4" simplex 26 tenner 26 165,9 158 95 20 40
12 B-1 27 Kjedehjul 3/4" simplex 27 tenner 27 172,3 164,1 95 20 40
12 B-1 28 Kjedehjul 3/4" simplex 28 tenner 28 178 170,1 95 20 40
12 B-1 29 Kjedehjul 3/4" simplex 29 tenner 29 184,1 176,2 95 20 40
12 B-1 30 Kjedehjul 3/4" simplex 30 tenner 30 190,5 182,3 95 20 40
12 B-1 32 Kjedehjul 3/4" simplex 32 tenner 32 203,3 194,4 95 20 40
12 B-1 33 Kjedehjul 3/4" simplex 33 tenner 33 209,3 200,4 95 20 40
12 B-1 34 Kjedehjul 3/4" simplex 34 tenner 34 214,6 206,5 95 20 40
12 B-1 35 Kjedehjul 3/4" simplex 35 tenner 35 221 212,5 95 20 40
12 B-1 36 Kjedehjul 3/4" simplex 36 tenner 36 226,8 218,6 100 20 40
12 B-1 38 Kjedehjul 3/4" simplex 38 tenner 38 239 230,7 100 20 40
12 B-1 40 Kjedehjul 3/4" simplex 40 tenner 40 251,3 242,8 100 20 40
12 B-1 45 Kjedehjul 3/4" simplex 45 tenner 45 282,5 273,1 100 25 40
12 B-1 45 S Kjedehjul 3/4" simplex 45 tenner støpejern 45 282,5 273,1 100 23 56
12 B-1 48 Kjedehjul 3/4" simplex 48 tenner 48          
12 B-1 52 Kjedehjul 3/4" simplex 52 tenner 52          
12 B-1 57 Kjedehjul 3/4" simplex 57 tenner 57 354 345,8 100 25 40
12 B-1 57 S Kjedehjul 3/4" simplex 57 tenner støpejern 57 354 345,8 100 29 56
12 B-1 76 Kjedehjul 3/4" simplex 76 tenner 76          
12 B-1 76 S Kjedehjul 3/4" simplex 76 tenner støpejern 76 469,9 461 100 29 56
12 B-1 95 Kjedehjul 3/4" simplex 95 tenner 95          
12 B-1 95 S Kjedehjul 3/4" simplex 95 tenner støpejern 95 585,1 576,2 100 29 65
16 B-1 10 Kjedehjul 1" simplex 10 tenner 10 93 82,19 55 16 35
16 B-1 11 Kjedehjul 1" simplex 11 tenner 11 99,5 90,14 61 16 40
16 B-1 12 Kjedehjul 1" simplex 12 tenner (Forboring Ø25mm) 12 109 98,14 69 25 40
16 B-1 13 Kjedehjul 1" simplex 13 tenner 13 117 106,1 78 16 40
16 B-1 14 Kjedehjul 1" simplex 14 tenner 14 125 114,2 84 16 40
16 B-1 15 Kjedehjul 1" simplex 15 tenner 15 133 122,2 92 16 40
16 B-1 16 Kjedehjul 1" simplex 16 tenner 16 141 130,2 100 20 45
16 B-1 17 Kjedehjul 1" simplex 17 tenner 17 149 138,2 100 20 45
16 B-1 18 Kjedehjul 1" simplex 18 tenner 18 157 146,3 100 20 45
16 B-1 19 Kjedehjul 1" simplex 19 tenner 19 165,2 154,3 100 20 45
16 B-1 20 Kjedehjul 1" simplex 20 tenner 20 173,2 162,4 100 20 45
16 B-1 21 Kjedehjul 1" simplex 21 tenner 21 181,2 170,4 110 20 50
16 B-1 22 Kjedehjul 1" simplex 22 tenner 22 189,3 178,5 110 20 50
16 B-1 23 Kjedehjul 1" simplex 23 tenner 23 197,5 186,5 110 20 50
16 B-1 24 Kjedehjul 1" simplex 24 tenner 24 205,5 194,6 110 20 50
16 B-1 25 Kjedehjul 1" simplex 25 tenner 25 213,5 202,7 110 20 50
16 B-1 26 TENNER Kjedehjul 1" simplex 26 tenner 26 221,6 210,7 120 20 50
16 B-1 27 Kjedehjul 1" simplex 27 tenner 27 229,6 218,8 120 20 50
16 B-1 28 Kjedehjul 1" simplex 28 tenner 28 237,7 226,9 120 20 50
16 B-1 29 Kjedehjul 1" simplex 29 tenner 29 245,8 234,9 120 20 50
16 B-1 30 Kjedehjul 1" simplex 30 tenner 30 254 243 120 20 50
16 B-1 32 Kjedehjul 1" simplex 32 tenner 32 270 259,1 120 25 50
16 B-1 33 Kjedehjul 1" simplex 33 tenner 33 278,5 267,2 120 25 50
16 B-1 34 Kjedehjul 1" simplex 34 tenner 34 287 275,3 120 25 50
16 B-1 35 Kjedehjul 1" simplex 35 tenner 35 296,2 283,4 120 25 50
16 B-1 38 Kjedehjul 1" simplex 38 tenner 38 320,7 307,7 120 25 50
16 B-1 38 S Kjedehjul 1" simplex 38 tenner støpejern 38 320 307,6 110 29 65
16 B-1 40 Kjedehjul 1" simplex 40 tenner 40 336,9 323,7 120 25 50
16 B-1 45 Kjedehjul 1" simplex 45 tenner 45 377 364,1 120 25 50
16 B-1 45 S Kjedehjul 1" simplex 45 tenner støpejern 45 377 364,1 125 29 70
16 B-1 57 Kjedehjul 1" simplex 57 tenner 57          
16 B-1 57 S Kjedehjul 1" simplex 57 tenner støpejern 57 474 461,1 125 34 70
16 B-1 76 S Kjedehjul 1" simplex 76 tenner støpejern 76 627 614,7 140 34 80
16 B-1 95 Kjedehjul 1" simplex 95 tenner 95          
16 B-1 95 S Kjedehjul 1" simplex 95 tenner støpejern 95 781 768,2 140 39 80
20 B-1 11 Kjedehjul 1 1/4" simplex 11 tenner 11 127,8 112,7 77 20 45
20 B-1 12 Kjedehjul 1 1/4" simplex 12 tenner 12 137,8 122,7 88 20 45
20 B-1 13 Kjedehjul 1 1/4" simplex 13 tenner 13 147,8 132,7 98 20 45
20 B-1 14 Kjedehjul 1 1/4" simplex 14 tenner 14 157,8 142,7 108 20 45
20 B-1 15 Kjedehjul 1 1/4" simplex 15 tenner 15 167,9 152,7 118 20 45
20 B-1 17 Kjedehjul 1 1/4" simplex 17 tenner 17 187,9 172,8 120 25 50
20 B-1 18 Kjedehjul 1 1/4" simplex 18 tenner 18 198 182,9 120 25 50
20 B-1 19 Kjedehjul 1 1/4" simplex 19 tenner 19 208,1 192,9 120 25 50
20 B-1 20 Kjedehjul 1 1/4" simplex 20 tenner 20 218,1 203 120 25 50
20 B-1 21 Kjedehjul 1 1/4" simplex 21 tenner 21 228,2 213 140 25 55
20 B-1 23 Kjedehjul 1 1/4" simplex 23 tenner 23 248,3 233,2 140 25 55
20 B-1 24 Kjedehjul 1 1/4" simplex 24 tenner 24 258,4 243,2 140 25 55
20 B-1 25 Kjedehjul 1 1/4" simplex 25 tenner 25 268,5 253,3 140 25 55
20 B-1 26 TENNER Kjedehjul 1 1/4" simplex 26 tenner 26 278,6 263,4 150 30 55
20 B-1 30 Kjedehjul 1 1/4" simplex 30 tenner 30 318,9 303,8 150 30 55
20 B-1 31 Kjedehjul 1 1/4" simplex 31 tenner 31 329 313,9 150 30 55
20 B-1 38 Kjedehjul 1 1/4" simplex 38 tenner 38 399,6 384,5 150 30 55
20 B-1 38 S Kjedehjul 1 1/4" simplex 38 tenner støpejern 38 399,6 384,5 125 34 70
20 B-1 50 Kjedehjul 1 1/4" simplex 50 tenner 50          
20 B-1 53 Kjedehjul 1 1/4" simplex 53 tenner 53          
20 B-1 57 S Kjedehjul 1 1/4" simplex 57 tenner støpejern 57 591,5 576,4 135 39 80
20 B-1 76 S Kjedehjul 1 1/4" simplex 76 tenner støpejern 76 783,5 768,3 140 49 90
24 B-1 11 Kjedehjul 1 1/2" simplex 11 tenner 11 149 135,2 90 25 50
24 B-1 12 Kjedehjul 1 1/2" simplex 12 tenner 12 162 147,2 102 25 50
24 B-1 13 Kjedehjul 1 1/2" simplex 13 tenner 13 174 159,2 114 25 50
24 B-1 15 Kjedehjul 1 1/2" simplex 15 tenner 15 198,2 183,3 132 25 50
24 B-1 17 Kjedehjul 1 1/2" simplex 17 tenner 17 222,3 207,3 136 25 55
24 B-1 19 Kjedehjul 1 1/2" simplex 19 tenner 19 246,5 231,5 136 25 55
24 B-1 20 Kjedehjul 1 1/2" simplex 20 tenner 20 258,6 243,6 136 25 55
24 B-1 21 Kjedehjul 1 1/2" simplex 21 tenner 21 270,3 255,7 150 30 60
24 B-1 23 Kjedehjul 1 1/2" simplex 23 tenner 23 294,8 279,8 150 30 60
24 B-1 25 Kjedehjul 1 1/2" simplex 25 tenner 25 319 304 150 30 60
24 B-1 26 TENNER Kjedehjul 1 1/2" simplex 26 tenner 26 331 316,1 150 30 60
24 B-1 27 Kjedehjul 1 1/2" simplex 27 tenner 27 343,2 328,2 150 30 60
24 B-1 30 Kjedehjul 1 1/2" simplex 30 tenner 30 379,5 364,5 150 30 60
24 B-1 38 Kjedehjul 1 1/2" simplex 38 tenner 38 476,2 461,4 150 30 60
24 B-1 38 S Kjedehjul 1 1/2" simplex 38 tenner støpejern 38 476,2 461,4 140 44 90
24 B-1 57 Kjedehjul i stål 1 1/2" simplex 57 tenner 57          
24 B-1 57 S Kjedehjul 1 1/2" simplex 57 tenner støpejern 57 706,5 691,6 160 44 100
24 B-1 76 S Kjedehjul 1 1/2" simplex 76 tenner støpejern 76 936,9 922 180 44 100
28 B-1 12 Kjedehjul 1 3/4" simplex 12 tenner 12 188 171,7 125 25 70
28 B-1 14 Kjedehjul 1 3/4" simplex 14 tenner 14 218 199,8 125 25 70
28 B-1 17 Kjedehjul 1 3/4" simplex 17 tenner 17 260 241,9 160 30 75
28 B-1 19 Kjedehjul 1 3/4" simplex 19 tenner 19 289 270,1 160 30 75
28 B-1 20 Kjedehjul 1 3/4" simplex 20 tenner 20 303 284,2 160 30 75
28 B-1 23 Kjedehjul 1 3/4" simplex 23 tenner 23 345 326,4 160 30 75
28 B-1 25 Kjedehjul 1 3/4" simplex 25 tenner 25 373 354,7 160 30 75
32 B-1 12 Kjedehjul 2" simplex 12 tenner 12 216 196,3 133 30 80
32 B-1 13 Kjedehjul 2" simplex 13 tenner 13 235 212,3 145 30 80
32 B-1 15 Kjedehjul 2" simplex 15 tenner 15 264,8 244,3 145 30 80
32 B-1 17 Kjedehjul 2" simplex 17 tenner 17 296,9 276,5 160 30 90
32 B-1 19 Kjedehjul 2" simplex 19 tenner 19 329,1 308,7 160 30 90
32 B-1 57 S Kjedehjul 2" simplex 57 tenner støpejern 57          
40 B-1 19 Kjedehjul 2 1/2" simplex 19 tenner 19          
Produktnr. Beskrivelse Z de dp dm D1 A
               
04 B-1 10 Kjedehjul 6mm simplex 10 tenner 10          
04 B-1 13 Kjedehjul 6mm simplex 13 tenner 13          
04 B-1 17 Kjedehjul 6mm simplex 17 tenner 17          
04 B-1 19 Kjedehjul 6mm simplex 19 tenner 19          
04 B-1 20 Kjedehjul 6mm simplex 20 tenner 20          
04 B-1 21 Kjedehjul 6mm simplex 21 tenner 21          
04 B-1 25 Kjedehjul 6mm simplex 25 tenner 25          
05 B-1 10 Kjedehjul 8mm simplex 10 tenner 10 28,4 25,89 17 6 12
05 B-1 11 Kjedehjul 8mm simplex 11 tenner 11 31 25,39 18 7 13
05 B-1 12 Kjedehjul 8mm simplex 12 tenner 12 33,7 30,91 20 7 13
05 B-1 13 Kjedehjul 8mm simplex 13 tenner 13 36,7 33,42 23 7 13
05 B-1 14 Kjedehjul 8mm simplex 14 tenner 14 39,2 35,95 25 7 13
05 B-1 15 Kjedehjul 8mm simplex 15 tenner 15 41,7 38,48 28 7 13
05 B-1 16 Kjedehjul 8mm simplex 16 tenner 16 44,2 41,01 30 8 14
05 B-1 17 Kjedehjul 8mm simplex 17 tenner 17 46,7 43,53 30 8 14
05 B-1 19 Kjedehjul 8mm simplex 19 tenner 19 51,7 48,61 30 8 14
05 B-1 21 Kjedehjul 8mm simplex 21 tenner 21 57,2 53,67 35 8 14
05 B-1 22 Kjedehjul 8mm simplex 22 tenner 22 59,4 56,21 35 8 14
05 B-1 25 Kjedehjul 8mm simplex 25 tenner 25 67,2 63,83 35 8 14
05 B-1 30 Kjedehjul 8mm simplex 30 tenner 30 80,2 76,53 40 10 16
05 B-1 32 Kjedehjul 8mm simplex 32 tenner 32 85,2 81,61 40 12 16
05 B-1 35 Kjedehjul 8mm simplex 35 tenner 35 92,7 89,24 40 12 16
05 B-1 38 Kjedehjul 8mm simplex 38 tenner 38 100,2 96,88 40 12 16
05 B-1 48 Kjedehjul 8mm simplex 48 tenner 48          
05 B-1 57 Kjedehjul 8mm simplex 57 tenner 57          
06 B-1 10 Kjedehjul 3/8" simplex 10 tenner 10 34 30,82 20 8 20
06 B-1 11 Kjedehjul 3/8" simplex 11 tenner 11 37 33,8 22 8 25
06 B-1 12 Kjedehjul 3/8" simplex 12 tenner 12 40 36,8 25 8 25
06 B-1 13 Kjedehjul 3/8" simplex 13 tenner 13 43 39,8 28 10 25
06 B-1 14 Kjedehjul 3/8" simplex 14 tenner 14 46,3 42,8 31 10 25
06 B-1 15 Kjedehjul 3/8" simplex 15 tenner 15 49,3 45,81 34 10 25
06 B-1 16 Kjedehjul 3/8" simplex 16 tenner 16 52,3 48,82 37 10 28
06 B-1 17 Kjedehjul 3/8" simplex 17 tenner 17 55,3 51,83 40 10 28
06 B-1 18 Kjedehjul 3/8" simplex 18 tenner 18 58,3 54,85 43 10 28
06 B-1 19 Kjedehjul 3/8" simplex 19 tenner 19 61,3 57,87 45 10 28
06 B-1 20 Kjedehjul 3/8" simplex 20 tenner 20 64,3 60,89 46 10 28
06 B-1 21 Kjedehjul 3/8" simplex 21 tenner 21 68 63,91 48 12 28
06 B-1 22 Kjedehjul 3/8" simplex 22 tenner 22 71 66,93 50 12 28
06 B-1 23 Kjedehjul 3/8" simplex 23 tenner 23 73,5 69,95 52 12 28
06 B-1 24 Kjedehjul 3/8" simplex 24 tenner 24 77 72,97 54 12 28
06 B-1 25 Kjedehjul 3/8" simplex 25 tenner 25 80 76 57 12 28
06 B-1 26 TENNER Kjedehjul 3/8" simplex 26 tenner 26 83 79,02 60 12 28
06 B-1 27 Kjedehjul 3/8" simplex 27 tenner 27 86 82,04 60 12 28
06 B-1 28 Kjedehjul 3/8" simplex 28 tenner 28 89 85,07 60 12 28
06 B-1 29 Kjedehjul 3/8" simplex 29 tenner 29 92 88,09 60 12 28
06 B-1 30 Kjedehjul 3/8" simplex 30 tenner 30 94,7 91,12 60 12 28
06 B-1 32 Kjedehjul 3/8" simplex 32 tenner 32 101,3 97,17 65 14 30
06 B-1 33 Kjedehjul 3/8" simplex 33 tenner 33 104,3 100,2 65 14 30
06 B-1 35 Kjedehjul 3/8" simplex 35 tenner 35 110,4 106,3 65 14 30
06 B-1 36 Kjedehjul 3/8" simplex 36 tenner 36 113,4 109,3 70 16 30
06 B-1 37 Kjedehjul 3/8" simplex 37 tenner 37 116,4 112,3 70 16 30
06 B-1 38 Kjedehjul 3/8" simplex 38 tenner 38 119,5 115,3 70 16 30
06 B-1 40 Kjedehjul 3/8" simplex 40 tenner 40 125,5 121,4 70 16 30
06 B-1 45 Kjedehjul 3/8" simplex 45 tenner 45 140,7 136,5 70 16 30
06 B-1 45 S Kjedehjul 3/8" simplex 45 tenner støpejern 45 140,7 136,6 70 19 30
06 B-1 49 Kjedehjul 3/8" simplex 49 tenner 49          
06 B-1 50 Kjedehjul 3/8" simplex 50 tenner 50          
06 B-1 57 Kjedehjul 3/8" simplex 57 tenner 57 176,9 172,9 70 16 35
06 B-1 57 S Kjedehjul 3/8" simplex 57 tenner støpejern 57 176,9 172,9 70 19 35
06 B-1 76 Kjedehjul 3/8" simplex 76 tenner 76          
06 B-1 76 S Kjedehjul 3/8" simplex 76 tenner støpejern 76 234,9 230,5 70 19 35
06 B-1 95 Kjedehjul 3/8" simplex 95 tenner 95          
08 B-1 10 Kjedehjul 1/2" simplex 10 tenner 10 45,2 41,1 26 10 25
08 B-1 11 Kjedehjul 1/2" simplex 11 tenner 11 48,7 45,07 29 10 25
08 B-1 12 Kjedehjul 1/2" simplex 12 tenner 12 53 49,07 33 10 28
08 B-1 13 Kjedehjul 1/2" simplex 13 tenner 13 57,4 53,06 37 10 28
08 B-1 14 Kjedehjul 1/2" simplex 14 tenner 14 61,8 57,07 41 10 28
08 B-1 15 Kjedehjul 1/2" simplex 15 tenner 15 65,5 61,09 45 10 28
08 B-1 16 Kjedehjul 1/2" simplex 16 tenner 16 69,5 65,1 50 12 28
08 B-1 17 Kjedehjul 1/2" simplex 17 tenner 17 73,6 69,11 52 12 28
08 B-1 18 Kjedehjul 1/2" simplex 18 tenner 18 77,8 73,14 56 12 28
08 B-1 19 Kjedehjul 1/2" simplex 19 tenner 19 81,7 77,16 60 12 28
08 B-1 20 Kjedehjul 1/2" simplex 20 tenner 20 85,8 81,19 64 12 28
08 B-1 21 Kjedehjul 1/2" simplex 21 tenner 21 89,7 85,22 68 14 28
08 B-1 22 Kjedehjul 1/2" simplex 22 tenner 22 93,8 89,24 70 14 28
08 B-1 23 Kjedehjul 1/2" simplex 23 tenner 23 98,2 93,24 70 14 28
08 B-1 24 Kjedehjul 1/2" simplex 24 tenner 24 101,8 97,29 70 14 28
08 B-1 25 Kjedehjul 1/2" simplex 25 tenner 25 105,8 101,3 70 14 28
08 B-1 26 TENNER Kjedehjul 1/2" simplex 26 tenner 26 110 105,4 70 16 30
08 B-1 27 Kjedehjul 1/2" simplex 27 tenner 27 114 109,4 70 16 30
08 B-1 28 Kjedehjul 1/2" simplex 28 tenner 28 118 113,4 70 16 30
08 B-1 29 Kjedehjul 1/2" simplex 29 tenner 29 122 117,5 80 16 30
08 B-1 30 Kjedehjul 1/2" simplex 30 tenner 30 126,1 121,5 80 16 30
08 B-1 32 Kjedehjul 1/2" simplex 32 tenner 32 134,3 129,6 90 16 30
08 B-1 33 Kjedehjul 1/2" simplex 33 tenner 33 138,4 133,6 90 16 30
08 B-1 34 Kjedehjul 1/2" simplex 34 tenner 34 142,6 137,6 90 16 30
08 B-1 35 Kjedehjul 1/2" simplex 35 tenner 35 146,7 141,7 90 16 30
08 B-1 36 Kjedehjul 1/2" simplex 36 tenner 36 151 145,7 90 16 35
08 B-1 37 Kjedehjul 1/2" simplex 37 tenner 37 154,6 149,8 90 16 35
08 B-1 38 Kjedehjul 1/2" simplex 38 tenner 38 158,6 153,8 90 16 35
08 B-1 40 Kjedehjul 1/2" simplex 40 tenner 40 166,8 161,9 90 16 35
08 B-1 44 Kjedehjul 1/2" simplex 44 tenner 44          
08 B-1 45 Kjedehjul 1/2" simplex 45 tenner 45 188 182,1 70 16 35
08 B-1 47 Kjedehjul 1/2" simplex 47 tenner 47          
08 B-1 48 Kjedehjul 1/2" simplex 48 tenner 48          
08 B-1 57 Kjedehjul 1/2" simplex 57 tenner 57 236,4 230,5 70 16 35
08 B-1 57 S Kjedehjul 1/2" simplex 57 tenner støpejern 57 236,4 230,5 70 19 40
08 B-1 76 S Kjedehjul 1/2" simplex 76 tenner støpejern 76 313,3 307,3 80 23 40
08 B-1 95 S Kjedehjul 1/2" simplex 95 tenner støpejern 95 390,1 384,1 80 23 45
10 B-1 10 Kjedehjul 5/8" simplex 10 tenner 10 57,5 51,37 35 10 25
10 B-1 11 Kjedehjul 5/8" simplex 11 tenner 11 63 56,34 37 12 30
10 B-1 12 Kjedehjul 5/8" simplex 12 tenner 12 68 61,34 42 12 30
10 B-1 13 Kjedehjul 5/8" simplex 13 tenner 13 73 66,32 47 12 30
10 B-1 14 Kjedehjul 5/8" simplex 14 tenner 14 78 71,34 52 12 30
10 B-1 15 Kjedehjul 5/8" simplex 15 tenner 15 83 76,36 57 12 30
10 B-1 16 Kjedehjul 5/8" simplex 16 tenner 16 88 81,37 60 12 30
10 B-1 17 Kjedehjul 5/8" simplex 17 tenner 17 93 86,39 60 12 30
10 B-1 18 Kjedehjul 5/8" simplex 18 tenner 18 98,3 91,42 70 14 30
10 B-1 19 Kjedehjul 5/8" simplex 19 tenner 19 103,3 96,45 70 14 30
10 B-1 20 Kjedehjul 5/8" simplex 20 tenner 20 108,4 101,5 75 14 30
10 B-1 21 Kjedehjul 5/8" simplex 21 tenner 21 113,4 106,5 75 16 30
10 B-1 22 Kjedehjul 5/8" simplex 22 tenner 22 118 111,6 80 16 30
10 B-1 23 Kjedehjul 5/8" simplex 23 tenner 23 123,4 116,6 80 16 30
10 B-1 24 Kjedehjul 5/8" simplex 24 tenner 24 128,3 121,6 80 16 30
10 B-1 25 Kjedehjul 5/8" simplex 25 tenner 25 134 126,7 80 16 30
10 B-1 26 TENNER Kjedehjul 5/8" simplex 26 tenner 26 139 131,7 85 20 35
10 B-1 27 Kjedehjul 5/8" simplex 27 tenner 27 144 135,8 85 20 35
10 B-1 28 Kjedehjul 5/8" simplex 28 tenner 28 148,7 141,8 90 20 35
10 B-1 29 Kjedehjul 5/8" simplex 29 tenner 29 153,8 146,8 90 20 35
10 B-1 30 Kjedehjul 5/8" simplex 30 tenner 30 158,8 151,9 90 20 35
10 B-1 31 Kjedehjul 5/8" simplex 31 tenner 31 163,9 156,9 95 20 35
10 B-1 32 Kjedehjul 5/8" simplex 32 tenner 32 168,9 162 95 20 35
10 B-1 35 Kjedehjul 5/8" simplex 35 tenner 35 184,1 177,1 95 20 35
10 B-1 36 Kjedehjul 5/8" simplex 36 tenner 36 189,1 182,2 100 20 35
10 B-1 38 Kjedehjul 5/8" simplex 38 tenner 38 199,2 192,2 100 20 35
10 B-1 40 Kjedehjul 5/8" simplex 40 tenner 40 209,3 202,3 100 20 35
10 B-1 42 Kjedehjul 5/8" simplex 42 tenner 42          
10 B-1 44 Kjedehjul 5/8" simplex 44 tenner 44          
10 B-1 45 Kjedehjul 5/8" simplex 45 tenner 45 235 227,6 100 20 35
10 B-1 45 S Kjedehjul 5/8" simplex 45 tenner støpejern 45 235 227,6 80 19 40
10 B-1 46 Kjedehjul 5/8" simplex 46 tenner 46          
10 B-1 48 Kjedehjul 5/8" simplex 48 tenner 48          
10 B-1 50 Kjedehjul 5/8" simplex 50 tenner 50          
10 B-1 57 Kjedehjul 5/8" simplex 57 tenner 57 296 288,2 100 20 35
10 B-1 57 S Kjedehjul 5/8" simplex 57 tenner støpejern 57 296 288,2 90 23 45
10 B-1 76 Kjedehjul 5/8" simplex 76 tenner 76          
10 B-1 76 S Kjedehjul 5/8" simplex 76 tenner støpejern 76 392,1 384,2 90 23 50
10 B-1 95 S Kjedehjul 5/8" simplex 95 tenner støpejern 95 488,5 480,1 100 23 56
12 B-1 10 Kjedehjul 3/4" simplex 10 tenner 10 69 61,64 42 12 30
12 B-1 11 Kjedehjul 3/4" simplex 11 tenner 11 75 67,61 46 16 35
12 B-1 12 Kjedehjul 3/4" simplex 12 tenner 12 81,5 73,61 52 16 35
12 B-1 13 Kjedehjul 3/4" simplex 13 tenner 13 87,5 79,59 58 16 35
12 B-1 14 Kjedehjul 3/4" simplex 14 tenner 14 93,6 85,61 64 16 35
12 B-1 15 Kjedehjul 3/4" simplex 15 tenner 15 99,8 91,63 70 16 35
12 B-1 16 Kjedehjul 3/4" simplex 16 tenner 16 105,5 97,65 75 16 35
12 B-1 17 Kjedehjul 3/4" simplex 17 tenner 17 111,5 103,7 80 16 35
12 B-1 18 Kjedehjul 3/4" simplex 18 tenner 18 118 109,7 80 16 35
12 B-1 19 Kjedehjul 3/4" simplex 19 tenner 19 124,2 115,8 80 16 35
12 B-1 20 Kjedehjul 3/4" simplex 20 tenner 20 129,7 121,8 80 16 35
12 B-1 21 Kjedehjul 3/4" simplex 21 tenner 21 136 127,8 90 20 40
12 B-1 22 Kjedehjul 3/4" simplex 22 tenner 22 141,8 133,9 90 20 40
12 B-1 23 Kjedehjul 3/4" simplex 23 tenner 23 149 139,9 90 20 40
12 B-1 24 Kjedehjul 3/4" simplex 24 tenner 24 153,9 145,9 90 20 40
12 B-1 25 Kjedehjul 3/4" simplex 25 tenner 25 160 152 90 20 40
12 B-1 26 TENNER Kjedehjul 3/4" simplex 26 tenner 26 165,9 158 95 20 40
12 B-1 27 Kjedehjul 3/4" simplex 27 tenner 27 172,3 164,1 95 20 40
12 B-1 28 Kjedehjul 3/4" simplex 28 tenner 28 178 170,1 95 20 40
12 B-1 29 Kjedehjul 3/4" simplex 29 tenner 29 184,1 176,2 95 20 40
12 B-1 30 Kjedehjul 3/4" simplex 30 tenner 30 190,5 182,3 95 20 40
12 B-1 32 Kjedehjul 3/4" simplex 32 tenner 32 203,3 194,4 95 20 40
12 B-1 33 Kjedehjul 3/4" simplex 33 tenner 33 209,3 200,4 95 20 40
12 B-1 34 Kjedehjul 3/4" simplex 34 tenner 34 214,6 206,5 95 20 40
12 B-1 35 Kjedehjul 3/4" simplex 35 tenner 35 221 212,5 95 20 40
12 B-1 36 Kjedehjul 3/4" simplex 36 tenner 36 226,8 218,6 100 20 40
12 B-1 38 Kjedehjul 3/4" simplex 38 tenner 38 239 230,7 100 20 40
12 B-1 40 Kjedehjul 3/4" simplex 40 tenner 40 251,3 242,8 100 20 40
12 B-1 45 Kjedehjul 3/4" simplex 45 tenner 45 282,5 273,1 100 25 40
12 B-1 45 S Kjedehjul 3/4" simplex 45 tenner støpejern 45 282,5 273,1 100 23 56
12 B-1 48 Kjedehjul 3/4" simplex 48 tenner 48          
12 B-1 52 Kjedehjul 3/4" simplex 52 tenner 52          
12 B-1 57 Kjedehjul 3/4" simplex 57 tenner 57 354 345,8 100 25 40
12 B-1 57 S Kjedehjul 3/4" simplex 57 tenner støpejern 57 354 345,8 100 29 56
12 B-1 76 Kjedehjul 3/4" simplex 76 tenner 76          
12 B-1 76 S Kjedehjul 3/4" simplex 76 tenner støpejern 76 469,9 461 100 29 56
12 B-1 95 Kjedehjul 3/4" simplex 95 tenner 95          
12 B-1 95 S Kjedehjul 3/4" simplex 95 tenner støpejern 95 585,1 576,2 100 29 65
16 B-1 10 Kjedehjul 1" simplex 10 tenner 10 93 82,19 55 16 35
16 B-1 11 Kjedehjul 1" simplex 11 tenner 11 99,5 90,14 61 16 40
16 B-1 12 Kjedehjul 1" simplex 12 tenner (Forboring Ø25mm) 12 109 98,14 69 25 40
16 B-1 13 Kjedehjul 1" simplex 13 tenner 13 117 106,1 78 16 40
16 B-1 14 Kjedehjul 1" simplex 14 tenner 14 125 114,2 84 16 40
16 B-1 15 Kjedehjul 1" simplex 15 tenner 15 133 122,2 92 16 40
16 B-1 16 Kjedehjul 1" simplex 16 tenner 16 141 130,2 100 20 45
16 B-1 17 Kjedehjul 1" simplex 17 tenner 17 149 138,2 100 20 45
16 B-1 18 Kjedehjul 1" simplex 18 tenner 18 157 146,3 100 20 45
16 B-1 19 Kjedehjul 1" simplex 19 tenner 19 165,2 154,3 100 20 45
16 B-1 20 Kjedehjul 1" simplex 20 tenner 20 173,2 162,4 100 20 45
16 B-1 21 Kjedehjul 1" simplex 21 tenner 21 181,2 170,4 110 20 50
16 B-1 22 Kjedehjul 1" simplex 22 tenner 22 189,3 178,5 110 20 50
16 B-1 23 Kjedehjul 1" simplex 23 tenner 23 197,5 186,5 110 20 50
16 B-1 24 Kjedehjul 1" simplex 24 tenner 24 205,5 194,6 110 20 50
16 B-1 25 Kjedehjul 1" simplex 25 tenner 25 213,5 202,7 110 20 50
16 B-1 26 TENNER Kjedehjul 1" simplex 26 tenner 26 221,6 210,7 120 20 50
16 B-1 27 Kjedehjul 1" simplex 27 tenner 27 229,6 218,8 120 20 50
16 B-1 28 Kjedehjul 1" simplex 28 tenner 28 237,7 226,9 120 20 50
16 B-1 29 Kjedehjul 1" simplex 29 tenner 29 245,8 234,9 120 20 50
16 B-1 30 Kjedehjul 1" simplex 30 tenner 30 254 243 120 20 50
16 B-1 32 Kjedehjul 1" simplex 32 tenner 32 270 259,1 120 25 50
16 B-1 33 Kjedehjul 1" simplex 33 tenner 33 278,5 267,2 120 25 50
16 B-1 34 Kjedehjul 1" simplex 34 tenner 34 287 275,3 120 25 50
16 B-1 35 Kjedehjul 1" simplex 35 tenner 35 296,2 283,4 120 25 50
16 B-1 38 Kjedehjul 1" simplex 38 tenner 38 320,7 307,7 120 25 50
16 B-1 38 S Kjedehjul 1" simplex 38 tenner støpejern 38 320 307,6 110 29 65
16 B-1 40 Kjedehjul 1" simplex 40 tenner 40 336,9 323,7 120 25 50
16 B-1 45 Kjedehjul 1" simplex 45 tenner 45 377 364,1 120 25 50
16 B-1 45 S Kjedehjul 1" simplex 45 tenner støpejern 45 377 364,1 125 29 70
16 B-1 57 Kjedehjul 1" simplex 57 tenner 57          
16 B-1 57 S Kjedehjul 1" simplex 57 tenner støpejern 57 474 461,1 125 34 70
16 B-1 76 S Kjedehjul 1" simplex 76 tenner støpejern 76 627 614,7 140 34 80
16 B-1 95 Kjedehjul 1" simplex 95 tenner 95          
16 B-1 95 S Kjedehjul 1" simplex 95 tenner støpejern 95 781 768,2 140 39 80
20 B-1 11 Kjedehjul 1 1/4" simplex 11 tenner 11 127,8 112,7 77 20 45
20 B-1 12 Kjedehjul 1 1/4" simplex 12 tenner 12 137,8 122,7 88 20 45
20 B-1 13 Kjedehjul 1 1/4" simplex 13 tenner 13 147,8 132,7 98 20 45
20 B-1 14 Kjedehjul 1 1/4" simplex 14 tenner 14 157,8 142,7 108 20 45
20 B-1 15 Kjedehjul 1 1/4" simplex 15 tenner 15 167,9 152,7 118 20 45
20 B-1 17 Kjedehjul 1 1/4" simplex 17 tenner 17 187,9 172,8 120 25 50
20 B-1 18 Kjedehjul 1 1/4" simplex 18 tenner 18 198 182,9 120 25 50
20 B-1 19 Kjedehjul 1 1/4" simplex 19 tenner 19 208,1 192,9 120 25 50
20 B-1 20 Kjedehjul 1 1/4" simplex 20 tenner 20 218,1 203 120 25 50
20 B-1 21 Kjedehjul 1 1/4" simplex 21 tenner 21 228,2 213 140 25 55
20 B-1 23 Kjedehjul 1 1/4" simplex 23 tenner 23 248,3 233,2 140 25 55
20 B-1 24 Kjedehjul 1 1/4" simplex 24 tenner 24 258,4 243,2 140 25 55
20 B-1 25 Kjedehjul 1 1/4" simplex 25 tenner 25 268,5 253,3 140 25 55
20 B-1 26 TENNER Kjedehjul 1 1/4" simplex 26 tenner 26 278,6 263,4 150 30 55
20 B-1 30 Kjedehjul 1 1/4" simplex 30 tenner 30 318,9 303,8 150 30 55
20 B-1 31 Kjedehjul 1 1/4" simplex 31 tenner 31 329 313,9 150 30 55
20 B-1 38 Kjedehjul 1 1/4" simplex 38 tenner 38 399,6 384,5 150 30 55
20 B-1 38 S Kjedehjul 1 1/4" simplex 38 tenner støpejern 38 399,6 384,5 125 34 70
20 B-1 50 Kjedehjul 1 1/4" simplex 50 tenner 50          
20 B-1 53 Kjedehjul 1 1/4" simplex 53 tenner 53          
20 B-1 57 S Kjedehjul 1 1/4" simplex 57 tenner støpejern 57 591,5 576,4 135 39 80
20 B-1 76 S Kjedehjul 1 1/4" simplex 76 tenner støpejern 76 783,5 768,3 140 49 90
24 B-1 11 Kjedehjul 1 1/2" simplex 11 tenner 11 149 135,2 90 25 50
24 B-1 12 Kjedehjul 1 1/2" simplex 12 tenner 12 162 147,2 102 25 50
24 B-1 13 Kjedehjul 1 1/2" simplex 13 tenner 13 174 159,2 114 25 50
24 B-1 15 Kjedehjul 1 1/2" simplex 15 tenner 15 198,2 183,3 132 25 50
24 B-1 17 Kjedehjul 1 1/2" simplex 17 tenner 17 222,3 207,3 136 25 55
24 B-1 19 Kjedehjul 1 1/2" simplex 19 tenner 19 246,5 231,5 136 25 55
24 B-1 20 Kjedehjul 1 1/2" simplex 20 tenner 20 258,6 243,6 136 25 55
24 B-1 21 Kjedehjul 1 1/2" simplex 21 tenner 21 270,3 255,7 150 30 60
24 B-1 23 Kjedehjul 1 1/2" simplex 23 tenner 23 294,8 279,8 150 30 60
24 B-1 25 Kjedehjul 1 1/2" simplex 25 tenner 25 319 304 150 30 60
24 B-1 26 TENNER Kjedehjul 1 1/2" simplex 26 tenner 26 331 316,1 150 30 60
24 B-1 27 Kjedehjul 1 1/2" simplex 27 tenner 27 343,2 328,2 150 30 60
24 B-1 30 Kjedehjul 1 1/2" simplex 30 tenner 30 379,5 364,5 150 30 60
24 B-1 38 Kjedehjul 1 1/2" simplex 38 tenner 38 476,2 461,4 150 30 60
24 B-1 38 S Kjedehjul 1 1/2" simplex 38 tenner støpejern 38 476,2 461,4 140 44 90
24 B-1 57 Kjedehjul i stål 1 1/2" simplex 57 tenner 57          
24 B-1 57 S Kjedehjul 1 1/2" simplex 57 tenner støpejern 57 706,5 691,6 160 44 100
24 B-1 76 S Kjedehjul 1 1/2" simplex 76 tenner støpejern 76 936,9 922 180 44 100
28 B-1 12 Kjedehjul 1 3/4" simplex 12 tenner 12 188 171,7 125 25 70
28 B-1 14 Kjedehjul 1 3/4" simplex 14 tenner 14 218 199,8 125 25 70
28 B-1 17 Kjedehjul 1 3/4" simplex 17 tenner 17 260 241,9 160 30 75
28 B-1 19 Kjedehjul 1 3/4" simplex 19 tenner 19 289 270,1 160 30 75
28 B-1 20 Kjedehjul 1 3/4" simplex 20 tenner 20 303 284,2 160 30 75
28 B-1 23 Kjedehjul 1 3/4" simplex 23 tenner 23 345 326,4 160 30 75
28 B-1 25 Kjedehjul 1 3/4" simplex 25 tenner 25 373 354,7 160 30 75
32 B-1 12 Kjedehjul 2" simplex 12 tenner 12 216 196,3 133 30 80
32 B-1 13 Kjedehjul 2" simplex 13 tenner 13 235 212,3 145 30 80
32 B-1 15 Kjedehjul 2" simplex 15 tenner 15 264,8 244,3 145 30 80
32 B-1 17 Kjedehjul 2" simplex 17 tenner 17 296,9 276,5 160 30 90
32 B-1 19 Kjedehjul 2" simplex 19 tenner 19 329,1 308,7 160 30 90
32 B-1 57 S Kjedehjul 2" simplex 57 tenner støpejern 57          
40 B-1 19 Kjedehjul 2 1/2" simplex 19 tenner 19      

Kontakt oss

Her kan du legge inn en tekst som vises på alle sider der du har aktivert høyrekolonne og kontaktboks. Innhold i denne boksen redigerer du i publiseringssystemet under Moduler > Høyrekolonne kontaktboks.

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå