Hypertherm

Bærbare luftplasmaskjærings- og fugingssystemer

Hypertherm er et kvalitetsprodukt produsert i USA.

Hypertherm Logo - Cut with confidence

De bestselgende Powemax luftplasmassystemene gir høy ytelse for mekaniserte anvendelser.

En person som sveiser en stor båtpropell med et Hypertherm sveiseapparat.

Plasma slår oxyfuel (gass-skjæring)

  • Plasmaskjæring har mindre slaggg, mindre vridning og en mindre varmepåvirket sone.
  • Plasma kan skjære rustfritt stål, aluminium og andre metaller.
  • Plasmaens større produktivitet på tykkelse under 25 mm fører til lavere kostnader pr del og høyere fortjeneste.

Hvorfor velge Powermax framfor andre skjærings- eller fugingssystemer

 

Mer produktivt

Forbruksdelsteknologien vår gir raskere hastighet og bedre skjærekvalitet, slik at du kan gjøre mer på mindre tid.

Enklere å bruke

Svært bærbar, enkle kontroller og stabil plasmabue gjør Powermax®-systemene enkle å bruke, både for nybegynnere og eksperter.

Bedre anvendbarhet

Større variasjon av brenneralternativer for skjæring og fuging gjør at Powermax kan brukes til mange type jobber.

Lavere driftskostnader

Høyere hastighet og lengre levetid for forbruksdelene gir lavere kostnader for skjæring og fuging av metall.

Påliteligere

Smart konstruksjon pluss intens testing, både under produktutvikling og produksjon, vil holde deg gående.

Tillit

Hypertherms eiere og partnere har stor fokus på plasma. Sammen med ytelsen til vår globale, installerte base gir dette deg tillit til at du kjøper det beste.

Nominell kapasitet

Det er ingen bransjestandarder for vurdering av plasmasystemer, så det er viktig å være forsiktig når man sammenligner merker.

Håndholdt skjæring

Anbefalt – tykkelsen av bløtt stål der systemet gir god skjærekvalitet og hastigheter på omtrent 500 mm per minutt, eller raskere. Åtti prosent eller mer av skjæringen bør være på anbefalt tykkelse.

Grovskjæring – tykkelsen av bløtt stål som med rimelighet kan skjæres med minimum 125 mm per minutt, men med dårlig skjærekvalitet. Skjæring av denne tykkelsen bør være sjelden.

Mekanisert hullslåing

Tykkelsen av bløtt stål som kan hullslås med automatisk styring av brennerhøyde, uten for mye slitasje på forbruksdeler. Skjærekapasitet for kantstart er den samme som for håndholdt kapasitet.

 

Bruk av Powermax plastmasystem i en mekanisk anvendelse

Utstyret som trengs for å kjøre et Poxermax-system i en mekanisert anvendelse varierer. For eksempel:

For å automatisere lange, rette snitt kan en mekanisk brenner og fjernstyringspendant for på/av og en sporkutter ære alt som trengs.

Et startoppsett for et X-Y bord krever en mekanisk brenner, kontrollkabel, og CNC-styring sammen med bordet og løfteren.

For optimal ytelse på en Z-Y bord, vil man også bruke en programmerbar brennerhøydestyring og nestet programvare.
 

Viktigheten av styring av brennerhøyden

Et nøkkelelement i alle varme skjæreanvendelser er avstanden fra brenner ti metallet. Denne avstanden er kritisk for skjærekvaliteten. Riktig hullslåingshøyde, sammen med riktig forsinkelse på hullslåingen, sørger for at slitedelen ikke skades npr det slåes hull. Riktig skjæreøyde forbedrer skjærevinkeleing og skjærehastigheten med mindre slagg.

Styring av brennehøyde kan være:

Manuell – høyden stilles av operatøren

Automatisk – brennerhøydestyringen registrerer platen og opprettholder en fast avstand til arbeidsstykket.

Programmebar - CNC setter forskjellig avstand for skjæring og fuging.

Forstå intermittens

Intermittens er den tien so en plasmalysbue kan opprettholdes innenfor en 10-minutters periode ved drift i en omgivelsestemperatur på 40 ˚C.

Å fastslå hvor lang det kan skjæres før man overskrider intermittens avhenger av intermittens, strømforbruk og skjærehastighet.

For eksempel har Poemax85 en 6+% intermittens ved 85 amp. Den øker til 80% (8minutter ut av 10) ved 74 amper og til 100% ved 66 amper. Skjæring ed fullt pådrag med 762 tilsvarer 4,5 meter med kontinuerlig skjæring.

Mekanisert kommunikasjon

Mekanisert Powemax-systemer har et standard maskingrensesnitt gjennom en CPC-port, som gir tilgang til start-, overførings- og delt spenningssignaler.

For bedre styring av strømkilden gjennom en CNC-maskin, kan konfigurasjonene Powemax65, Powermax85 og Powermax105 inkludere en RS-485 seriell grensesnittport (ModBus ASCll protokoll) for å kommunisere med CNC.maskinen.

 

 

Kontakt oss

Her kan du legge inn en tekst som vises på alle sider der du har aktivert høyrekolonne og kontaktboks. Innhold i denne boksen redigerer du i publiseringssystemet under Moduler > Høyrekolonne kontaktboks.

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå